Vet-Med

Całodobowa Klinika dla zwierząt

zapraszamy do zapoznania się z ofertą

O mnie

Lekarz weterynarii z krwi i kości, zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro swoich podopiecznych czworonogów, nigdy się nie poddaje i do końca walczy o zdrowie wszystkich pupili, nieustannie dążąca do podnoszenia swoich umiejętności czynnie biorąca udział w szkoleniach , warsztatach, międzynarodowych kongresach weterynaryjnych.

Ukończyłam studia na jedynym, mającym akredytację europejską, Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z wyróżnieniem , a także ukończyłam studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów.

Odbierając Prawo wykonywania zawodu złożyłam przyrzeczenie:

"Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępowała sumiennie
i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegła godności zawodu, przyczyniała się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych,
a także wykonywała obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii."


I dotrzymuję tego przyrzeczenia w każdym z tych słów ………………